Brukowanie ul. Warszawskiej w Miastkowie Kościelnym 1930 r.

Niesamowite zdjęcie przedstawiające brukowanie drogi (obecnie ul. Warszawska) w Miastkowie Kościelnym.
Po prawo widoczny powstający dom p. Błachniów.

1930 rok.

Udostępniła Anna Mądra
Archiwum Antoniego, Tadeusza i Zenona Błachnio.