Mapa powiatu łukowskiego

Dokładny opis mapy brzmi „Mapa powiatu łukowskiego, przerysowana z karty topograficznej, zrobionej przez Korpus Topografów Cesarstwa z prowadzeniem podziału na gminy„. Mapa nie posiada dokładnego datowania – dlatego przyjęty jest okres 1700-1900.

Źródło AGAD.

Większa mapa dostępna pod tym linkiem