Kierownicy szkół powszechnych powiatu garwolińskiego

Franciszek Frelek z Parysowa (pierwszy od prawej strony) , Jan Migdal – kierownik szkoły nr 1 w Garwolinie ( trzeci od prawej strony).

Może jeszcze kogoś rozpoznajecie?