Historia pewnego zdjęcia…

W 2017 rogu Garwolin odwiedzili Gerald i Herman Rosenberg, przywieźli ze sobą zdjęcie, którym się z nami podzielili. Przekazali również że Hersz Rosenberg – siedzi pierwszy z prawej w dolnym rzędzie (dziadek Geralda i Hermanna), Hochberg ( Hokhberg ) – to 4 z prawej w dolnym rzędzie. A całe zdjęcie przedstawiało Radę Miasta Garwolina z 1931r.

Dziś w nasze ręce wpadło to samo zdjęcie w oryginalnej ramce w paspartu i drewnianej ramce, nie bylibyśmy sobą – a tym bardziej że nam pozwolono – żebyśmy nie zajrzeli co się skrywa za sklejką na rewersie fotografii.

Naszym oczom ukazały się dwie pieczęcie, jedna to znana nam pieczęć zakładu fotograficznego Gutta, a druga to dla nas nowość – pieczęć szklarza Abrama Fajgenbauma, który swój zakład miał na ul. Nadwodnej nr 33. I zapewne wykonał drewnianą ramkę i szkło które nie przetrwało do dziś…

Dziękujemy Rafałowi Rękawkowi i całej jego rodzinie za podzielenie się fotografią z nami!