Dwór w Górznie k./Garwolina

Wzniesiony pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku. Ganek dobudowano na początku XIX w. Na początku XIX w. własność Paliszewskich później Wilkońskich. Zniekształcony przez zmianę konstrukcji dachu oraz rozebranie ryzalitów podczas remontu w 1959-1960. Pierwotnie barokowy, obecnie pozbawiony cech stylowych. Zwrócony frontem na południe. Drewniany, obmurowany cegłą i otynkowany. Parterowy, na rzucie wydłużonego prostokąta, dziewięcioosiowy, pierwotnie z dwoma narożnymi ryzalitami od tyłu. Układ wnętrz dwutaktowy, przebudowany obecnie. Na osi od frontu ganek ujęty na narożach pilastrami toskańskimi, zwieńczony trójkątnym szczytem. Gzyms podokapowy profilowany. Dach dwuspadowy blaszany, pierwotnie łamany polski.

Źródło: Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Tom X, woj. Warszawskie. Warszawa 1967.Narodowy Instytut Dziedzictwa.