Dożynki w Talubie – 1938

Folwark Taluba razem z Rudą Talubską tworzył jeden majątek. W 1888 r. jego powierzchnia wynosiła 483 morgi, a w 1944 r. 71 ha. Właścicielami folwarku od końca XIX w. byli Krasnodębscy. W 1924 roku Helena, córka Franciszka i Heleny z d. Supren małżonków Krasnodębskich wyszła za mąż za Stanisława Rękawka z Garwolina, syna Antoniego i Marianny z d. Kowalskiej. W 1944 r. Stanisław Rękawek występuje jako właściciel folwarku Taluba, tuż przed rozparcelowaniem.

Prezentowany album przedstawia zabawę dożynkową w folwarku Taluba w 1938 r. Na fotografiach widzimy budynki folwarczne, dom mieszkalny (dwór spalił się podobno w latach 30. XX w.) i budynki gospodarcze. Na wielu zdjęciach widoczna para, to właśnie Helena z d. Krasnodębska i Stanisław Rękawek. W zabawie dożynkowej zapewne udział brali mieszkańcy Taluby, jak i okolicznych wiosek. Może komuś z Państwa uda się rozpoznać kogoś ze swojej rodziny. Widoczna jest również wiejska kapela z harmonistą, na którego instrumencie możemy odczytać, że pochodził z pracowni Kazimierza Jedynaka z Garwolina.

Album udostępnił Antoni Rękawek.
Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie!

Żródła:

  • Paweł Ajdacki “Pałace, Dwory i folwarki ziemi garwolińskiej” – Otwock 2019
  • GGI Indeksy metryk kościelnych par. Łaskarzew