Akt notarialny z 1894 r.

W dniu 1 sierpnia 1894 roku w Garwolinie został sporządzony akt notarialny, w którym Michał Pałyska z wsi Zawady w gminie Górzno w guberni Siedleckiej potwierdził, że otrzymał od Józefa Biernackiego z wsi Czyszkówek w gminie Górzno kwotę 250 rubli. Akt został sporządzony na podstawie aktu sprzedaży dworu chłopskiego we wsi Czyszkówek, który został podpisany 25 listopada 1886 roku. W akcie sprzedaży stwierdzono, że Franciszek Biernacki, ojciec Józefa Biernackiego, przeniósł na kupującego, Józefa Biernackiego, kwotę 250 rubli dla opłaty Michałowi Pałysce. Pałyska oświadczył, że otrzymał kwotę 250 rubli od Józefa Biernackiego i podpisał akt pokwitowania. Akt pokwitowania został odczytany Pałysce w języku polskim w obecności dwóch świadków, Stanisława Rękawka i Leopolda Ornatowskiego. Akt pokwitowania został następnie wniesiony do rejestru i podpisany przez notariusza Rudolfa Borkowskiego. Notariusz Borkowski wystawił pierwszy odpis aktu pokwitowania dla Józefa Biernackiego. Opłata skarbowa na rzecz miasta Garwolin w wysokości 7,5 kopiejki została pobrana. Akt został podpisany przez notariusza Rudolfa Borkowskiego, świadków Stanisława Rękawka i Leopolda Ornatowskiego oraz Tomasza Kowalskiego, który podpisał akt na prośbę Michała Pałyski.


Z takich aktów możemy się wiele dowiedzieć o tym jak żyli nasi przodkowie. Akt sporządzony w języku rosyjskim, ale stawiającym do aktu odczytano go w języku polskim. Ciekawostką jest tez dwór chłopski w Czyszkówku… Może pomożecie nam rozwikłać tą zagadkę. A może stawiający do aktu jak i świadkowie byli waszymi przodkami?


Zbiory Krzysztofa Kota