Pomnik w Pilawie

17 lipca minęła rocznica aresztowania i rozstrzelania na drodze do łucznicy ks. Mariana Juszczyka – proboszcza par. Garwolin, notariusza Antoniego Pinakiewicza i woźnego magistratu garwolińskiego Bolesława Warownego. Tego samego dnia – 17 lipca 1942 r. – rozstrzelano ich na drodze pomiędzy Pilawą, a Łucznicą. Do dziś jest w tamtym miejscu pomnik z tablicą pamiątkową. A załączone zdjęcie może być z uroczystości odsłonięcia pomnika i tablicy, lub z uroczystości rocznicowej.


Zbiory Garwolin org