Świadectwo szkolne z 1941

Świadectwo szkolne z 1941 r. Mućko Stanisławy (po mężu później Sekuła) urodzonej w Miętnem. Świadectwo z czasów okupacji niemieckiej, wystawione przez opiekunkę klasy p. Czyżewską i kierowniczkę Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie p. Bronisławę Dabkowską.

Przekazała Grażyna Wysocka