Stefurak Grzegorz i Stefania

Stefurak Grzegorz był przed II wojna światową nauczycielem zawodu o specjalności rolniczej w Szkole Rolniczej w Miętnem. Brał udział w wręczeniu sztandaru tej szkole. Grzegorz Stefurak wraz z żoną są pochowani w Trąbkach. Mało kto wie, że państwo Stefurakowie byli pierwszymi teściami premiera Piotra Jaroszewicza.

Archiwum Garwolin org