Smutny widok na kościół w Garwolinie

Smutny widok na kościół w Garwolinie z „Rynku Górnego”. Z lewej strony zniszczona kamienica przy ul. Senatorskiej, a po prawo gruzy z budynku p. Gawlika – właściciela apteki. Na drugim planie kościół z nakrytymi już wieżami i naprawionym dachem, a za nim wyłania się budynek plebanii. Na pierwszym planie zaprzęgi konne z wozami na płozach do jazdy po śniegu.

Przekazała Jadwiga Baczyńska.
KK