Rynek z okresu okupacji

Piękna fotografia przedstawiająca „rynek dolny” dziś dworzec PKS. Po prawo widoczny jest budynek w którym wiele rodzin mieszkało w czasie okupacji – nazywany potocznie „Tramwajem”. W oddali widoczny budynek tzw. „Złoty Róg” w którym w czasie okupacji swoją siedzibę miała Policja Granatowa. A na ostatnim planie kościół z wieżami nakrytymi już tymczasowymi daszkami po spaleniu przedwojennych wież.

Fotografię udostępnili Robert i Beata Biernaccy