Przed Dworkiem w Miętnem

Przed Dworkiem (wtedy Szkoła Rolnicza) w Miętnem

Pracownicy Wydziału Rolniczego garwolińskiego starostwa. Fotografia błędnie podpisana, że do 1938-1939 r. Po środku siedzi starosta Franciszek Pirożek (zmarł 4 września 1932 r.), więc zdjęcie wykonano przed 4 września 1932 r. Drugi od lewej siedzi poseł Jan Zalewski z Unina, a drugi od prawej siedzi Edward Żmijewski ze Śliza. Pozostali mężczyźni nie zostali zidentyfikowani.

Zdjęcie z Archiwum Henryka Błachnia udostępnione przez Hannę Sereję