Kościół w Górznie 1941 r.

Widok na kościół w Górznie podczas okupacji niemieckiej w czasie trwania II wojny światowej. Fotografia wykonana 21 listopada 1941 r.

Fotografia z Archiwum Henryka Błachnio, przekazana przez p. Hanię Sereja.