Huta Garwolińska

Dawniej osada leśna pośrodku lasów królewskich, w II poł. XVIII w. funkcjonowała tutaj huta szkła – co potwierdzili okoliczni mieszkańcy, którzy w ziemi znajdowali fragmenty szkła. W połowie XIX w. dobra te otrzymał rosyjski generał Jamson. w połowie lat 70. XIX w. Hutę Garwolińską kupują Hordliczkowie z Trąbek. Zespół dworsko-folwarczny składał się z dworu, spichlerza, stajni, stodoły, obory, lodowni, czworaków, ogrodów i szklarni, sadów owocowych, suszarni nasion, tartaku, wieży i kapliczki. Niektóre zabudowania pozostały do dzisiaj, a po niektórych pozostały tylko nieliczne ślady, lub zupełnie nic. Majątek ten był w rękach Hordliczków do reformy rolnej w 1944 r.

ℹ️ Paweł Ajdacki “Pałace, Dwory i folwarki ziemi garwolińskiej” – Otwock 2019

Huta Garwolińska na mapie z 1796 i 1801-1804