Gończyce ok. 1942 roku

Zabytkowy kościół drewniany, z lewej strony plebania, a z prawej budynki gospodarcze należące do księdza.

Archiwum Henryka Błachnia.
Przekazała Hanna Sereja.
KK