Garwolin z przełomu lat 60-70. XX w.

Dwie fotografie przedstawiające kościół w Garwolinie wykonane na przełomie lat 60. i 70 XX wieku. Jedna wykonana z ul. Wolnej róg z ul. Staszica, a druga ze skweru przy ul. Senatorskiej i Krótkiej.

Udostępnił Zbigniew Węgrzynek