Garwolin rok 1941

„Napis pod zdjęciem „Garwolin” Rok 1941? Godzina robienia zdjęcia ok. 10. Lato. W 1939 roku Garwolin został spalony ok. 8 września 1939 r. Drugi raz palił się 1944 pod koniec lipca, w czasie przechodzenia frontu sowiecko-hitlerowskiego. 1939 r. był zbombardowany i całkowicie spalony, kościół był spalony ale nie rozbity. Widok z wieży kościoła na rynek. Jest w trakcie odbudowy. Widać place z gruzami po zniszczonych domach. W głębi staw na rzece Wildze, staw młyński. Za stawem łąki. Ulica przebiegająca od górnego rogu zdjęcia /lewego/ to główna ulica Garwolina, jest to szosa Warszawa-Lublin. 1939 r. główna trasa ucieczki ludzi i wojska na wschód Polski. Układ tej trasy na mapie jest południowo – wschodni” – opis oryginalny, zdjęcie z Archiwum Fotograficznego Henryka Błachnio – udostępnionego przez Hannę Sereja.