Dwór w Chotyni 1943 r

Dwór w Chotyni 1943 r. Napis na oryginale; „Chotynia 1943 r.”
Przed wejściem do dworu stoją 3 osoby, postać męska od lewej to prawdopodobnie Stefan Śnieżko, właściciel majątku.

Fotografia i źródło opisu: Archiwum fotograficzne Henryka Błachnio – udostępnione przez Hannę Sereja