Antyniemiecki pochód w Garwolinie – 1933 r.

W 1933 r. ulicami Garwolina przeszedł antyniemiecki pochód. Mieszkańcy z transparentami przeszli z Koszar do centrum Garwolina. Maszerowali m. in. ulicami Staszica, Długą, Senatorską i Sienkiewicza. Przy powiększeniu możemy odczytać hasła z transparentów, jak również dostrzec że w pochodzie wzięła udział większość mieszkańców Garwolina.

Kobiety z transparentem przed główną bramą wjazdową do Koszar 1. PSK
Mieszkańcy na placu przed kościołem. W oddali po prawo widoczna szkoła nr 1, po prawo budynek plebanii.
Pochód idący ulicą Długą (na wysokości ul. Młyńskiej) w kierunku ulicy Sienkiewicza. W oddali widoczny kościół.
Pochód idący ulicą Długą (na wysokości ul. Młyńskiej) w kierunku ulicy Sienkiewicza. W oddali widoczny kościół.
Uczestnicy na ulicy Senatorskiej, w oddali ul. Sienkiewicza.
Uczestnicy na ulicy Staszica (za kościołem) na wysokości skweru im. J. Piłsudskiego.

Fot. Narcyz Witczak-Witaczyński | NAC