100 lat temu 1. Pułk Strzelców Konnych przybył do Garwolina!

19 stycznia 1923 roku 1. Pułk Strzelców Konnych został skierowany do Garwolina, gdzie zajął koszary rosyjskie na tzw. Aleksandrówce. W tym czasie dowódcą pułku był płk Konrad Piekarski. 1. Pułk Strzelców Konnych był wówczas jednym z najlepiej prezentujących się pułków jazdy w rejonie stolicy. Z tej racji często był wzywany do Warszawy i brał udział w paradach i rewiach. Jesienią 1923 roku wśród członków Związku Ziemian w Garwolinie powstał pomysł ufundowania sztandaru dla 1.PSK. Postanowiono zbierać fundusze. Wpłaty na ten cel przekazało społeczeństwo całego powiatu garwolińskiego. Przewodniczącym komitetu był ówczesny starosta garwoliński Aleksander Dębski.8 lutego 1924 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdził wzór sztandaru 1. PSK. Uroczystość wręczenia sztandaru zaplanowano na 4 maja 1924 r., powołano rodziców chrzestnych sztandaru, zostali nimi: Józefa Makulcowa z Garwolina, Józef Błachnio wójt z Sobolewa, Teodor Drewitz – właściciel majątku Całowanie i Stanisława Śnieżko z majątku Chotynia.Uroczystość rozpoczęła się “Te Deum” w kościele, a następnie w koszarach odprawiona została msza polowa celebrowana przez biskupa polowego WP gen. dyw. ks. Stanisława Galla, który poświęcił sztandar. Po mszy prezydent RP Stanisław Wojciechowski wręczył sztandar dowódcy pułku płk. Konradowi Piekarskiemu.W uroczystości udział wzięli między innymi minister rolnictwa Stanisław Janicki, wojewoda lubelski Władysław Sołtan, gen. broni Tadeusz Rozwadowski, gen. broni Józef Haller, gen. broni Lucjan Żeligowski, dowódca 1. Brygady Jazdy płk Janusz Głuchowski, starosta powiatu garwolińskiego Franciszek Pirożek, burmistrz Garwolina Stanisław Modrzewski oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy całego powiatu.

Powitanie prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego przez naczelnika Straży Ogniowej Jana Sztromajera na placu przed kościołem w Garwolinie – 4 maja 1924 r.
Fotograf J. Kleczyński.
Fotografię przekazała Irena Małaszek.