Zdjęcie z okolic 1934 roku

Zdjęcie z okolic 1934 roku. Od lewej stoi Stefan Siudalski z Rębkowa, NN, NN i Janina Siudalska. Zdjęcie wykonano przes jakąś Szkołą Powszechną (widoczny napis na szyldzie), ale nie ustalono dotychczas w jakiej miejscowości….

Archiwum Stefana Siudalskiego.Udostępnił Stefan Jerzy Siudalski.Zdjęcie odzyskano ze szklanego negatywu.