Zbiórka straży w Miastkowie Kościelnym

Zbiórka oddziałów strażackich na rynku w Miastkowie Kościelnym. Lata miedzywojenne.Źródło: Księga Pamiątkowa obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w gminie Miastków kościelny – zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym.