Zaświadczenie ubóstwa – Jakub Banasik – Osieck 1837r.

Zaświadczenie o braku majątku wystawione 24 grudnia 1836 / 5 stycznia 1837r. przez burmistrza miasta Osiecka. Zaświadczenie wystawiono po śmierci Jakuba Banasika – takie zaświadczenie mogło zwolnić rodzinę z opłaty pokładnego (opłaty pogrzebowej) lub obniżyć jej kwotę.