Załoga PKS Garwolin na pochodzie majowym 1 maja 1968 roku

Załoga PKS Garwolin na pochodzie majowym 1 maja 1968 roku. Dalsza cześć uroczystości odbywała się na stadionie miejskim.1-majowe pochody były jednym z najważniejszych świąt w Polsce Ludowej. Były to oficjalne manifestacje, organizowane przez rządy komunistyczne, upamiętniające święto pracy i solidarności między pracownikami.

Pochody odbywały się w całej Polsce, w miastach i miasteczkach, a ich organizacja była często powierzana Komitetom Zakładowym PZPR, czyli lokalnym komitetom partii komunistycznej. Pracownicy fabryk, zakładów pracy, szkół, uczelni i innych instytucji byli zobowiązani do udziału w pochodach.

Przed pochodem odbywały się przemówienia, w których podkreślano rolę pracy i jedności w budowaniu socjalizmu. Następnie, w barwach czerwono-biało-niebieskich oraz z flagami i transparentami, uczestnicy wyruszali na ulice miasta. Pochody często były poprzedzone przez przemarsze wojskowe, a także przez pokazy tańca i gimnastyki sportowej.

W trakcie pochodu, przemawiający z platformy przypominali o znaczeniu pracy, o konieczności walki z imperializmem i o wspaniałych osiągnięciach polskiego socjalizmu. Po zakończeniu pochodu często organizowane były zabawy taneczne i imprezy integracyjne.

Pochody 1-majowe były ważnym elementem propagandy władz komunistycznych, które chciały pokazać siłę i jedność robotników oraz swoją kontrolę nad społeczeństwem. W Polsce Ludowej były obowiązkowe, a ich nieobecność była traktowana jako wyraz nieposłuszeństwa i braku poparcia dla rządu.

(KK)
Przekazał Sławomir Ziędalski