Zakrzew (gm. Wilga) – Dom mieszkalny z oborą, oraz budynek stajni.

Budynek budowano ok 1820-1830 r. Jako materiał posłużyło drewno ze starej karczmy. Początkowo był to tylko dom. Budowano go na zamówienie Andrzeja Pióro, dla pięciu osób (właściciel i jego cztery siostry). Posadowienie na kamieniach luzem, na nich podwalina z drzewa modrzewiowego (jednolita). Ściany z krawędziaków modrzewiowych (35-45 x 10-13 cm.). Przed I Wojną Światową dobudowano oborę, nazywaną stajnią. W latach 1932-33 zburzono w kuchni piec chlebowy i przeniesiono go do sieni. Od 1945 r. ciągłe małe przebudowy. Ganek nieoryginalny. Budynek już nie istnieje.
Gospodarstwo pierwszego właściciela obejmowało 30 ha.

Źródło NID
Fotografie z 1980 r.

STAJNIA

Budynek wzniesiony dla 30 ha. gospodarstwa. Wybudowany ok 1850 r. dla Andrzeja Pióro. Posadowienie na kamieniach luzem, na nich podwalina dębowa. Ściany z krawędziaków topolowych (25 x 10 cm.). Dach naczółkowy. Budynek w ⅕ powierzchni podpiwniczony. Do 1955 r. nie przeprowadzano żadnych zmian. W 1955 r. zmieniono jego funkcję i służył jako stolarnia. Dziś już nie istnieje.

Źródło NID
Fotografie z 1980 r.