Z okresu II Wojny Światowej

Zdjęcie pokazuje jak wiele zniszczeń zostawiła po sobie II wojna światowa i okupacja niemiecka. Zdjęcie przedstawia pusty plac jaki pozostał pomiędzy ulicami Kościuszki, Staszica, Wolną i Polską. Z lewej strony ul. Kościuszki i domy Wysokińskich i Krassowskich (Sekułów). z prawej strony ul. Polska i tzw. „Stare PKS-y”, a na drugim planie budynek obecnego Banku Spółdzielczego, a za nim budynek obecnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego (dawniej WKU).

Przekazała rodzina Rękawek z Archiwum Barbary Witczak-Witaczyńskiej
KK