Wola Łaskarzewska – ślub Gromuła i Tobiaszowej

Wola Łaskarzewska. Podwórze Franciszka Tobiasza – ojca Stanisława, Bronisława i Edwarda. Od lewej: dach piwnicy, obory stodoły. W stodole tu widocznej w okupację ok. 1942r. żandarmi z Sobolewa i Żelechowa zabili Edwarda Tobiasza. Wychodzi za mąż Marianna Tobiasz córka Franciszka za Gromuła z Piastowa.

8. Piotr Wiśniak z Łaskarzewa
11. Tobiasz Marianna – córka Józefa- żona handlarza świń z Łaskarzewa, Kliczka
16. Lewandowski Wiktor z Woli łaskarzewskiej
17.Węgrodzka I żona Łuszczyka Jana – zmarła w 1930
22. Stanisław Tobiasz – syn Józefa i Julianny – rolnik w Woli Łaskarzewskiej
26. Tobiasz Władysław syn Franciszka – rolnik w Woli Łaskarzewskiej
29. Tobiasz Stanisław – syn Franciszka – rolnik w Woli Łaskarzewskiej
30. Prawdopodobnie Tobiasz Władysław – młynarz z Woli Łaskarzewskiej
45. Marianna Tobiasz córka Franciszka – panna młoda
46. Gromuł …. z Piastowa – pan młody
48. Józefa Błachnio z Węgrodzkich ur. 27.X.1907r. żona Władysława z Leokadii
52. Marianna Tobiasz z domu Owczarczyk – matka Henryka i Józefa
53. Julianna Tobiasz z domu Paziewska z Chęcin, matka Feliksa, Stan. i Marianny (żona Kliczka)
55. Kazimierz Kusak – rolnik z Woli Łaskarzewskiej
56. Maria Kusak córka Kazimierza
57. Tobiasz Edward syn Franciszka
58. Tobiasz Feliks syn Józefa i Julianny zm. 1948r.
59. Józef Tobiasz syn Feliksa i Marianny – brat Henryka.
60. Tadeusz Tobiasz- syn Stanisława – gospodarz w Woli Łaskarzewskiej
63. Stanisław Henryk Tobiasz, ojciec Henryka i Józefa

Zdjęcie i opis z Archiwum Henryka Błachnia, udostepnione przez Hannę Sereje.