Wezwania mierniczego Władysława Zalewskiego

Wezwania wystawione przez mierniczego przysięgłego Władysława Zaleskiego z Garwolina wysłane w maju 1932 roku do Władysława Kwaśniewskiego – właściciela majątku Godzisz i Franciszka Zamoyskiego – właściciela majątku Maciejowice. Stawiający mieli się stawić na granicy maj. Godzisz i miasta Maciejowice w celu ustalenia granic. Wezwanie do właściciela maj. Maciejowice podpisał sam Franciszek Zamoyski, właściciel majątku Godzisz odmówił podpisu, co poświadczył wójt gminy.

Zbiory Gorg