Warto się dzielić domowymi archiwaliami

Pani Małgorzata Anna Ciszewska na grupie „Dokumenty Genealogiczne” zarządzanej przez Genealodzy.pl na portalu Facebook zamieściła w maju zdjęcie swojego pradziadka w otoczeniu strażaków i opatrzyła je opisem.

Zdjęcie grupowe – strażacy 1919 Na verso zapisek mojego pradziadka (Józef Młynarski – siedzi drugi od prawej): „Pamiątka zjazdu straży ogniowych ochotniczych w Garwolinie dnia 12 X 19 roku” Zjazd dotyczył chyba całego województwa, bo pradziadek był z okolic Powsina

Małgorzata Anna Ciszewska | FB Grupa: Dokumenty Genealogiczne

Nasz Przyjaciel Sebastian Paśnicki zauważył to zdjęcie i nam podesłał link do niego. My ucieszyliśmy się że to Garwolin i 1919 rok, ale coś nie dawało nam spokoju. Okazało się że mamy to zdjęcie w naszych zbiorach – przekazał je nam Stefan Jerzy Siudalski – ale bez opisu, z podejrzeniem, że to mogą być strażacy z Rębkowa.

Postanowiliśmy poszukać w naszych archiwaliach i publikacjach informacji o zjeździe w Garwolinie z 1919 roku i znaleźliśmy to:

12 października 1919 r. z inicjatywy Oddziału Związku Floriańskiego i Towarzystwa Garwolińskiej Straży Ogniowej Ochotniczej w Garwolinie odbył się III Zjazd Dzielnicowy Ochotniczych Straży Ogniowych. Uczestniczyli w nim m.in.: Bolesław Chomicz, prezes Związku Floriańskiego oraz Ubezpieczeń Wzajemnych, Stefan Boguszewski, starosta garwoliński, radni miasta Garwolina z Franciszkiem Kozłowskim na czele, Komitet Organizacyjny Zjazdu z Piotrem Migdalskim na czele, przedstawiciele straży ogniowych: Świderski prezes straży w Sobolewie, Ludwik Wardak z Drążgowa, Czesław Lasota na czele drużyny z Sobieszyna, Franciszek Majek naczelnik straży w Łaskarzewie, L. Makowski komendant straży z Siedlec, Paweł Walkiewicz na czele drużyny z Dziecinowa, Tomasz Kwiatkowski na czele delegacji z Sobień Biskupich, zarząd straży garwolińskiej z prezesem Michałem Gąsowskim na czele oraz drużyny strażackie z Parysowa, Mińska Mazowieckiego, Pogorzeli, Żelechowa, Sobień Jezior i Garwolina, Naczelnikiem Zjazdu wybrano inspektora Ottona Sztarka, adiutantem Franciszka Majka. Mszę świętą odprawił major straży garwolińskiej ks. Franciszek Cieśliński, wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego. On też poświęcił nową wspinalnię. Następnie, po naradzie określonej jako wspólna pogadanka o bolączkach Straży Ogniowych odbyły się zawody strażackie, w dwóch grupach – straży miejskich i straży wiejskich. Sędziami byli: B. Chomicz, S. Boguszewski, O. Sztark, P. Migdalski i L. Makowski. W grupie straży miejskich pierwsze miejsce zajęła straż z Żelechowa (15 druhów z naczelnikiem Henrykiem Bronickim), zdobywając puchar przechodni ufundowany przez Oddział Powiatowy, a drugie – straż z Garwolina (12 druhów z naczelnikiem Janem Sztromajerem), otrzymując żeton pamiątkowy dla dowodzącego. Trzecie miejsce zajęła straż z Mińska Mazowieckiego (13 druhów z komendantem Adamem Kazikowskim na czele), czwarte 12-osobowa drużyna z Parysowa z naczelnikiem Michałem Witkowskím na czele. W grupie straży wiejskich pierwsze miejsce zajęła drużyna z Pogorzeli (12 druhów z naczelnikiem Karolem Siwcem), otrzymując żeton pamiątkowy dla dowodzącego, ufundowany przez straż garwolińską, drugie miejsce – drużyna Szkoły Rolniczej w Sobieszynie (12 druhów z komendantem Józefem Młynarskim), trzecie – drużyna z Sobień Jezior (12 druhów z komendantem Wacławem Szolem). Na zakończenie , zjazdu zebrani postanowili wziąć jak najliczniejszy udział w projektowanym zjeździe strażackim w Warszawie.

Gnat-Wieteska Zbigniew., Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie, Pruszków 2010.

Prawidłowy opis zdjęcia brzmi teraz:
Drużyna strażacka Szkoły Rolniczej w Sobieszynie z jej komendantem Józefem Młynarskim (siedzi w drugim rzędzie drugi z prawej)
i ówczesnym prezesem Związku Floriańskiego oraz Ubezpieczeń Wzajemnych Bronisławem Chomiczem
(siedzi w drugim rzędzie po środku).

Drużyna z Sobieszyna składała się z 12 druhów i zajęła drugie miejsce w grupie straży wiejskich podczas III Zjazdu Dzielnicowy Ochotniczych Straży Ogniowych,

który miał miejsce w Garwolinie
12 października 1919 roku.

KK