Ul. Jagodzińska dawniej

Dzisiejsza ulica Jagodzińska w kierunku skrzyżowania z ulicą 3 maja. W tle widoczny budynek z blaszanym pokryciem to dziś dom przy ul. Wolnej 43. Po prawo widoczny niski płotek od krzyża znajdującego się przy ul. Jagodzińskiej. Krzyż w tym miejscu stoi od 1934 roku. Wcześniej stał przy skrzyżowaniu przy ul. Wolnej i 3 Maja (na wschodzie), ustawiony był w 1924 roku. Obecny krzyż ustawiony został w 1973 roku.

Widoczne stodoły spaliły się podczas działań wojennych podczas II wojny światowej.

Archiwum Haliny Kaim z d. Andrzejkowicz