Uczniowie szkoły

Do roku szkolnego 1926/27 tworzono w miarę możliwości oddziały klasowe złożone tylko z Żydów lub tylko z chrześcijan. Natomiast od roku szkolnego 1927/28 do 1938/39 wszystkie oddziały są wielowyznaniowe. Józef Siarkiewicz zaczął swoją edukację w Publicznej Szkole Powszechnej Męskiej w 1932 roku. W jego klasie było 10 Żydów, którzy siedzieli w klasie w środkowym rzędzie. Sami wybrali sobie miejsca obok siebie i podczas lekcji rozmawiali w jidysz. Gdy przyszło któremuś z nich odpowiadać przed nauczycielem, wtedy mówił po polsku.

Na fotografii uczniowie wielu wyznań Publicznej Szkoły Powszechnej Męskiej nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Garwolinie z kierownikiem Janem Migdalem, a w oknie ks. prefekt Antoni Święcicki.

(KK)

Info: „Żydzi garwolińscy w czasach międzywojnia i okupacji” Filip Rękawek, Garwolin 2018
Foto: Księga Pamięci Garwolina “Garvolin: Yizker Bukh” Tel-Awiw, New York, Paryż, Izrael 1972.