T-wo „Rozwój” w Garwolinie

Wczoraj do naszych zbiorów pozyskaliśmy butelkę (potłuczoną niestety) z napisem „Rozwój w Garwolinie”. Do kompletu załączamy wycinek prasowy z 1926 r. w którym ta spółdzielnia jest wymieniana.

Z Garwolina.
Z dniem 1 lipca 1926 r. Garwolin opuszczają po dwuletniej pasterskiej pracy ks. ks. Zmartwychwstańcy będąc odwołani przez Ojca Generała. Cały ogół społeczeństwa Garwolińskiego, został dotknięty ich wyjazdem, a T-wo ,,Rozwój”, w szczególności, gdyż opuści go prezes Przewielebny ks. Cyrwus. Reasumując pracę tych Księży, stwierdzić należy, że działalność ich doprowadziła do konsolidacji pracy twórczo-narodowej w imię zasad chrześcijańskich, a obecne odwołanie tych księży spowodowało ogólny żal młodzieży zorganizowanej w danych instytucjach. Oceniając pracę Zgromadzenia Księży Zmartwychwstania Polskiego w naszej parafii, ale i przede wszystkiem w historji Polskiej na emigracji, mając u siebie cząstkę tego rodzimego Zgromadzenia z głębokiem żalem pogodzić się musimy, aby nas opuściło na zawsze. Dzień 25 czerwca 1926 r. posłużyć może dowodem i oceną pracy twórczo-narodowej w tut. parafii ks. Zmartwychwstańców, bowiem całe rzesze delegacji, w tym T-wa Rozwój, wręczały memoriały będącemu przypadkowo w Garwolinie biskupowi Sokołowskiemu z prośbą aby Księży tych pozostawił nam nadal, lecz wszystko to okazało się bezskuteczne, a parafja Garwolińska przejść musi w ręce księży świeckich.

Lucjan Grab.