Szkolne koło PCK w Żelechowie

Najprawdopodobniej szkolne koło PCK podczas Święta Matki 15 maja 1938 r. w Żelechowie.
Foto-Marmel

Udostępniła Knap Agata