Szkoła w Pilczynie 1930 r.

Zdjęcie publikowaliśmy w 2015 roku i udało się ustalić datę i kilka osób na nim się znajdujących.

” Zdjęcie wykonane w czerwcu 1930 roku. Nauczycielka Tarkowska i nauczyciel Jan Jurka Jurczak. Z tyłu stoi woźny Zackiewicz chyba Stanisław. Dzieci z Pilczyna, Kacprówka, Melanowa. Nazwiska Gładysz, Błachnio, Paziewski, Seremak i inne. Na pewno drugi od prawej /leży/ Błachnio Henryk -malarz/. „

Napisała Maria Zackiewicz

Zdjęcie udostępniła Ela Paziewska