Szklane negatywy z majątku Trąbki – Hordliczka

Spotkanie pod altaną. Stanisław Hordliczka (pierwszy od lewej) z rodziną. Obok niego Stoi Milena Szmidt z d. Ejsner.

Kolejny ze szklanych negatywów ocalonych przez nas, a przekazanych nam przez p. Andrzeja Czyżewskiego z Archiwum Rodziny Hordliczka z Huty Czechy – Trąbki.