Strażacy ze Straży Ogniowej w Borowiu

Strażacy ze Straży Ogniowej w Borowiu – zdjęcie datowane na przełom lat 20. i 30. XX w.
Wstępnie (prawdopodobne) ustalone presonalia osób znajdujących się na fotografii:
Dolny rząd od prawej:
1. Wawrzyniec Baranek
2. Aleksander Gasek
3. Prawdopodobnie jest to jakiś urzędnik strażacki z Miastkowa Kościelnego. (Iwanicki?)
4. Franciszek Gasek
5. Jan Serzysko
6. Marek Nurzyński

Górny rząd od prawej:
1. Bolesław Stułka
2. Piotr Serzysko
3. Antoni Aniszewski
4. Władysław Pałysa
5. Stanisław Pawłowski
6. Feliks Baran

Udostępnił Krzysztof Kret.