Stodoła Makulca

Drewniana stodoła z 1865 roku, należąca do Jana Makulca z ul. Polskiej. Wybudowana była na planie prostokąta o wym. 13,30 x 5,54 m. Posiadała dwa sąsieki, gliniane klepisko i spichrz, na nadprożu wejścia do spichrza wyraźne datowanie z inicjałami: “ ‘R’ 1865 ‘D’ “. Dach jętkowy, naczółkowy, pokryty był słomą. Znajdowała się przy ul. Mazowieckiej (dawniej Stodolnej), po południowej stronie, bliżej ul. Kościuszki.

NID