Stare PKS-y

W czerwcu 1951 r. powołano do działalności „Stację Terenową Mieszaną PKS” z siedzibą w Garwolinie (dzisiaj PKS Garwolin), podlegała ona Ekspozyturze w Siedlcach. Pierwotny stan taboru wynosił 7 samochodów ciężarowych marki „Praga” i 1 traktor „Ursus”. Biuro stacji terenowej znajdowało się w mieszkaniu prywatnym przy ul. Nadwodnej, a tabor na tyłach Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ul. Staszica (dzisiaj Urząd Miasta)

Na fotografii tzw. „Stare PKS-y”, które znajdowały się przy ul. Polskiej.
Fot. Archiwum Andrzeja i Anny Kapiców.