Róża Zamoyska w Pałacu w Podzamczu

Jedno z nielicznych zdjęć wnętrza Pałacu Zamoyskich w Podzamczu. Na Fotografii wykonanej blisko 100 lat temu – Róża Zamoyska (1862-1952) w pokoju pałacu podzameckiego w 1928 r. – domu swojego dzieciństwa. Jej rodzicami byli Stanisław Andrzej Kostka hr. Zamoyski h. Jelita (1820-1899) i Róża Karolina Maria hr. Potocka h. Pilawa (1831-1890).

Zbiór Przewłockich.
Udostępnił Marek Ziędalski