Ptaszek z Reducina

W lipcu 1974 r. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie zorganizowano wystawę pt. Polskie zabawki ludowe. Na wystawie prezentowano eksponaty z całego kraju. Jednym z nich był drewniany ptaszek z Reducina.

Może ktoś z Państwa ma jeszcze u siebie jakieś stare zabawki i mógłby nam je pokazać?

(AO)