Przy mostku

Fotografia dziewcząt wykonana przy mostku na ul. Kościuszki. Na wysokości banku PKO, przy krzyżu rzemieślników.

Z archiwum Urszuli Dobrzyckiej