Przemarsz ul. Kościuszki

Piękne przedwojenne zdjęcie zamieścił kiedyś Pan Jerzy Duchna. Wykonane z okna restauracji i cukierni p. Sokołowskiego (róg ul. Kościuszki i Długiej) w kierunku na północ. Po prawo widoczny drewniany budynek Poczty w Garwolinie, a za nim kamienica p. Kwiatkowskiej. Oba te budynki stały po wschodniej stronie skrzyżowania ul. Polskiej (dziś stare PKS-y) i ul. Kościuszki. W oddali za kamienicą p. Kwiatkowskiej widoczny budynek Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego (dziś Bank Spółdzielczy), a za nim w oddali dawny Urząd Skarbowy (dziś WKU).

Na fotografii widzimy przemarsz uczniów – pan Jerzy sugeruje że to młodzież Gimnazjum/Liceum, a być może to Związek Młodzieży Polskiej.