Przemarsz oddziału Związku Strzeleckiego

Przemarsz oddziału Związku Strzeleckiego ulicą Kościuszki w Garwolinie. Na czele komendant oddziału Tadeusz Dobrzycki. Lata 30. XX wieku.
Po lewo widoczne okna dzisiejszego budynku Banku Spółdzielczego, a po prawo północna ściana nieistniejącej już kamienicy p. Kwiatkowskiej, która znajdowała się na skrzyżowaniu obecnych ulic Polskiej i Kościuszki.