Przed zakładem Foto-Wit #dzieńzbasią

Zakład znajdował się przy ul. Staszica. Założył go w czasie okupacji niemieckiej Narcyz Witczak-Witaczyński – po jego aresztowaniu zakładem zajmowała się jego żona z córkami. Pod koniec okupacji zakład spłonął…

Zdjęcia z Archiwum Barbary Witczak-Witaczyńskiej.

http://barbarawitaczynska.garwolin.org/