Przed budynkiem

Wracając do wczorajszego wpisu o pierwszym budynku w którym mieściła się Szkoła Powiatowa (dzisiejsze Liceum na ul. Długiej) – prezentujemy kolejną fotografię tego budynku. Zdjęcie wykonane z tej samej perspektywy. Przed budynkiem zgromadziła się duża grupa ludzi. Zgromadzenie może mieć jakiś związek z manifestacjami antyniemieckimi – sądząc po napisach widocznych. Zdołacie je odczytać?

Udostępniła rodzina Koronów