Pracownicy Komunalnej Kasy Oszczędnościowej w Garwolinie

“Na pamiątkę koleżance – współpracownicy p. Władzi Domańskiej swoje podobizny ofiarowują. Garwolin 11 października 1923 r.”

Władzia to Władysława z d. Domańska, późniejsza żona Józefa Michalika. Pracowała w Komunalnej Kasie Oszczędnościowej w Garwolinie i na fotografii mamy pracowników kasy. Niestety nie znamy ich nazwisk – chyba że uda się odczytać z podpisów na rewersie zdjęcia.


Fot. Zakład Fotograficzny Dziewienis, Warszawa ul. Chłodna 2.
Udostępnił Tadeusz Michalik