Porządki przy plebani w czasie okupacji

Konkretna data wykonania tej fotografii nie jest znana, można by nawet przypuszczać że została wykonana przed II wojną światową – ale jeden szczegół nad wejściem – godło III Rzeszy – zdradza nam że to okres okupacji niemieckiej. Widoczny budynek to oczywiście plebania przy ul. Staszica.

Archiwum Barbary Witczak-Witaczyńskiej