Otwarcie Szkoły w Puznówce (projekt)

Piękna uroczystość.

Wieś Puznówka w powiecie garwolińskim (wojew. Lubelskie) w dniu 28 kwietnia r. b. obchodziła piękną uroczystość: poświecenie nowego domu szkolnego i święto sadzenia drzew owocowych przy drodze publicznej przez młodzież szkolną i Koło Młodzieży Wiejskiej.

Wieś nasza, składająca się przeważnie z gospodarstw małorolnych, mająca po 6 do 9 morgów ziemi w szachownicy, jest uboga. Trapią nas nieuregulowane jeszcze dotychczas sprawy serwitutowe, a w 1925 roku nawiedził wieś pożar, tak, że prawie większa część domostw poszła z dymem.

Pomimo tej klęski i pomimo biedy, wśród mieszkańców kiełkowała myśl budowy szkoły, bo rozumni ludzie wiedzą, że tylko przez oświatę i przez wiedzę, która daje dobra szkoła, wydźwigniemy się z niedoli. Wyrazem tego przeświadczenia były czyny: zaczęto krzątać się koło budowy szkoły. Komitet budowy szkoły, składający się ze skrzętnych i rozumnych obywateli: P. Górskiego, T. Górskiego, I. Górskiego, W. Górskiego, S. Santorka, P. Bylinki, Jana Zawadki i czynnego nauczyciela ob. M. Szelonga, mając 17 złotych, dosłownie: 17 złotych pieniędzy zebranych jako składki od gospodarzy i od 2-ch bezrolnych, przystąpił do budowy —zakładając fundamenty pod szkołę. Trudności budowy były wielkie, przeważnie za powoli wpływały pieniądze przyznane od urzędów samorządowych, a nawet musiano kołatać nieraz do różnych drzwi ministerialnych, a stamtąd otrzymać coś trudno…

Lecz trudy i kłopoty zostały pokonane, stanął gmach szkolny, zbudowany z drzewa o 2 klasach do nauki i sali odpoczynkowej, gdzie dzieci swobodnie mogą w czasie pauz gimnastykować i bawić się; na facyjatkach są mieszkania dla nauczycieli.

Poświęcenia dokonał proboszcz z Parysowa w obecności zebranej gromadnie ludności z wiosek Puznówki i Niesadny, oraz inspektora szkolnego z Garwolina, dzieci i nauczycieli.

We wsi Puznówce mieszkańcy rozumieją potrzebę organizowania się i pracę we wspólnej gromadzie, tak, że już jest straż pożarna, sklep spółdzielczy, a młodzież rozumniejsza, zorganizowana w Koło Młodzieży Wiejskiej, prowadzi piękną pracę wychowywania samych siebie na dobrych i rozumnych obywateli Polski ludowej, Polski pracy i sprawiedliwości; czego im nie dała szkoła, chcą sami zdobyć swą własną pracą i samokształceniem. Z inicjatywy tegoż Koła M. w dniu 28 kwietnia odbyło się też „święto pracy gromadnej” sadzenie drzew owocowych.


K
Źródło tekstu: Wyzwolenie, 26 czerwca 1927, nr 27
Projekt szkoły w Puznówce (1937) z Archiwum Państwowego w Lublinie