Otwarcie Szkoły nr 5 w Garwolinie

W Garwolinie w 1975 r. rozpoczęto budowę Zbiorczej Szkoły Gminnej. Dwa lata później, 1 września 1977 r. odbyła się w niej uroczysta ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 1977/78. Udział w niej wzięli m.in. minister oświaty i wychowania Jerzy Kuberski, sekretarz ambasady ZSRR Wiaczesław Głazów, wiceprezes ZG ZNP Tadeusz Toczek oraz liczni przedstawiciele władz. Szkoła ta jest darem całego kraju, każdą pracownię urządziło i wyposażyło inne województwo.

Opis z Zeszytów Historycznych Ziemi Garwolińskiej 12/2004.
Zdjęcie udostępnił Łukasz Żak.